Nieuws uit Rio

Auto Review - - NIEUWS UIT DE AUTOWERELD -

De Olym­pi­sche en Pa­ra­lym­pi­sche Spe­len zijn af­ge­lo­pen en toch blijven we met nieuws ko­men over Rio. De­ze keer gaat het niet over de ge­mis­te kan­sen van Dafne Schip­pers of de top­pres­ta­ties van Mar­lou van Rhijn, maar over de nieu­we Kia Rio. Ge­heel vol­gens de mo­de is hij lan­ger en bre­der, maar ook een heel klein beet­je la­ger dan zijn voor­gan­ger. Veel scheelt het al­le­maal niet: de leng­te nam met 1,5 cen­ti­me­ter toe en de breed­te met een hal­ve cen­ti­me­ter. In de hoogte kromp de Rio dan weer met een hal­ve cen­ti­me­ter, ter­wijl de wiel­ba­sis met een cen­ti­me­ter toe­nam. Nu we toch met cij­fers strooi­en: de ba­ga­ge­ruim­te groei­de met 37 li­ter tot 325 li­ter. Je kunt het al­le­maal na­me­ten als de Rio in het eer­ste kwar­taal van 2017 bij de dea­ler staat. De Rio krijgt een gloed­nieuw on­der­stel en wordt le­ver­baar met de veel­ge­pre­zen 1,0-li­ter tur­bom­o­tor met 100 of 120 pk. De Rio is ook le­ver­baar met een 1.4-die­sel­mo­tor, die 70 of 90 pk le­vert. Het ui­ter­lijk vol­doet aan de jong­ste Kia-mo­de, met de gril­le die we al ken­nen van de Optima en de Spor­ta­ge. De mo­tor­kap werd wat la­ger ge­legd en de mist­lam­pen ver­huis­den naar de zij­kant. Het le­vert een zelf­ver­ze­ker­de au­to op, die zo­maar een van de top­pers bij de com­pac­te au­to’s kan wor­den. Zijn even­knie van Hyun­dai, de i20, maak­te al veel in­druk. Klei­ne au­to’s heb­ben een steeds in­druk­wek­ken­der op­tie­lijst. Zo kun je de Rio be­stel­len met stoel- en stuur­ver­war­ming, een ach­ter­uit­rij­ca­me­ra, een apar­te usb-aan­slui­ting voor de voor- en de ach­ter­pas­sa­giers, sleu­tel­lo­ze toe­gang en een nood­re­mas­sis­tent die voet­gan­gers her­kent. In Ne­der­land is de Pi­can­to met af­stand Kia’s best­sel­ler, maar we­reld­wijd gaat de eer naar de Rio. Dat de au­to be­lang­rijk is voor het merk, is dan ook een un­der­sta­te­ment.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.