Wel­rie­kend on­der­goed

Auto Review - - LIFESTYLE -

Wat zijn de groot­ste na­de­len van een on­der­broek? Dat hij gaat stin­ken en dat hij om­hoog kruipt, daar zal ie­der­een het over eens zijn. Al is het geen on­der­werp dat je tij­dens het eten eens in de groep gooit. Y Athle­tics heeft een op­los­sing be­dacht. De bin­nen­kant van de Sil­ver Air-on­der­broek is in­ge­legd met net vol­doen­de si­li­co­nen­ma­te­ri­aal. Zo blijft de broek aan je been plak­ken, maar zon­der dat het ir­ri­tant wordt. Bo­ven­dien is er zil­ver in de stof ver­werkt. Dat moet er­voor zor­gen dat on­aan­ge­na­me geu­ren wor­den af­ge­bro­ken en je kroon­ju­we­len pret­tig ge­koeld wor­den. As­tro­nau­ten schij­nen het ma­te­ri­aal ook te ge­brui­ken, zo­dat ze da­gen­lang de­zelf­de kle­ren kun­nen aan­hou­den. We krij­gen spon­taan smet­vrees, maar het zal vast werken. Y Athle­tics meent dat twee on­der­broe­ken ge­mak­ke­lijk vol­staan voor een week­je rei­zen. Het is aan je reis­ge­noot om te be­oor­de­len of ze ge­lijk heb­ben.

36 eu­ro www.ya­thle­tics.com

799 eu­ro www.sams­ung.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.