Slaap­mid­del

Auto Review - - LIFESTYLE -

De Wa­ke-up Light van Phi­lips helpt men­sen om ’s och­tends op een meer na­tuur­lij­ke ma­nier wak­ker te wor­den, door zon­licht na te boot­sen. Des­ge­wenst krijg je er zelfs het ge­luid van zin­gen­de vo­gels bij. De con­cur­ren­tie was er als de kip­pen bij om soort­ge­lij­ke pro­duc­ten te be­den­ken. Withings doet dat nu ook, met de Au­ra Con­nec­ted Alarm Clock. Er werk­te een slim­me man bij Withings, die be­dacht dat men­sen niet al­leen moei­lijk wak­ker kun­nen wor­den, maar ook las­tig in slaap kun­nen ko­men. Ook daar helpt de Au­ra Con­nec­ted Alarm Clock je bij, door blauw licht weg te fil­te­ren. Daar­bij kun je pas­sen­de mu­ziek of ge­lui­den af­spe­len. Je kunt kie­zen uit 20.000 ra­dio­sta­ti­ons op in­ter­net, maar ook play­lists van Spo­ti­fy wor­den on­der­steund.

190 eu­ro www.withings.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.