VWIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST ROADSTERS -

Mijn ver­haal is niet veel an­ders dan wat in de con­clu­sie van de­ze test al te le­zen viel. Ik be­won­der Au­di om­dat ze per­fect uit­ge­ba­lan­ceer­de au­to’s ma­ken. De TT heeft on­mis­ken­baar zijn char­mes en het is een heer­lij­ke au­to om da­ge­lijks te ge­brui­ken. Maar dat is nou nét geen ei­gen­schap waar­voor je een road­ster koopt. Mijn keu­ze is snel ge­maakt. Ik ga voor de minst tem­ba­re van de twee, de MX-5. Hij heeft al­les in zich wat au­to­rij­den leuk maakt. Het eni­ge wat ik me af­vraag, is of de ver­sie met 160 pk zijn meer­prijs van 8000 eu­ro ten op­zich­te van de MX-5 met 131 pk waard is. Maar te­gen de tijd dat ik 37.890 eu­ro bij el­kaar heb ge­spaard, zal ik me nog eens over dat di­lem­ma bui­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.