MER­CE­DES E-KLAS­SE

Auto Review - - REPORTAGE AUTONOOM AUTORIJDEN -

De Mer­ce­des E­klas­se wordt stan­daard ge­le­verd met een ra­dar die waar­schuwt en in­grijpt als een aan­rij­ding van op­zij dreigt. Voor­zien van het Rij­as­sis­ten­tie­pak­ket Plus (2904 eu­ro) wordt de au­to rond­om uit­ge­rust met ra­dars en sen­so­ren die het ge­bied rond­om de au­to in de ga­ten hou­den. Als de om­stan­dig­he­den zich er­voor le­nen, rijdt de au­to en­ke­le mi­nu­ten au­to­noom. Na her­haal­de­lijk het waar­schu­wings­sig­naal ge­ne­geerd te heb­ben, grijpt de au­to zelf in met een re­mingreep.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.