VWIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - PRINSJESDAG -

Als kind van de ja­ren tach­tig as­so­ci­eer ik de drie­ci­lin­der voor­al met klei­ne au­tootjes. Dai­hat­su was voor mij de ko­ning van de drie­ci­lin­der. In de­ze tij­den van down­si­zing is dit ty­pe mo­tor ech­ter weer po­pu­lair­der dan ooit – en dat is wat mij be­treft een goe­de zaak. Ui­ter­aard heeft een vier­ci­lin­der meer raf­fi­ne­ment te bie­den, maar de wat on­ge­lijk­ma­ti­ge loop van een drie­ci­lin­der­mo­tor vind ik juist wel iets ka­rak­te­ris­tieks heb­ben. Hoe­wel BMW – zo­als je mag ver­wach­ten – zijn huis­werk ge­daan heeft, is het toch het Volks­wa­gen-con­cern dat in dit ver­ge­lijk op mo­to­risch vlak als win­naar uit de bus komt. Ik kies voor de test­win­naar, de Au­di, om­dat ik 'm ook nog het mooist vind.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.