OOR­DEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Wil de wa­re volks­wa­gen op­staan? Hyundai heeft heel goed ge­ke­ken naar de Golf, die al de­cen­nia de ben­ch­mark is, en heeft op Duits grond­ge­bied een Ko­re­aan­se ko­pie ge­maakt. Maar wel een met een la­ge­re ba­sis­prijs en be­te­re ga­ran­tie­voor­waar­den. De ori­gi­na­li­teits­prijs ver­dient de i30 niet, maar hij zit wel ver­draaid goed in el­kaar.

Op al­le fron­ten be­ter dan zijn al heel be­hoor­lij­ke voor­gan­ger

Bij het de­sign speelt Hyundai op sa­fe

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.