MAG IK U(W) KUSSEN?

Auto Review - - LIFESTYLE - 280 eu­ro www.get­moo­na.com

“I can’t get no sleep”, zingt Faithless in het num­mer In­som­nia. Dit num­mer stamt uit 1999, toen ze waar­schijn­lijk nog geen kus­sens met air­co had­den. Die zijn er nu wel, dank­zij Moo­na. Niet de ou­de wij­ze da­me die de le­ze­res­sen van rod­del­blad Sto­ry hielp met hun pro­ble­men, maar een be­gin­nend Frans be­drijf. Daar be­we­ren ze dat de tem­pe­ra­tuur van het kussen van in­vloed is op je slaap. Bij een kus­sen­tem­pe­ra­tuur van 18 gra­den slaap je het best. Het kussen wordt ge­kop­peld aan een klein ap­pa­raat naast je bed, dat de tem­pe­ra­tuur con­stant houdt. Er zit een be­we­gings­sen­sor in: als je mid­den in de nacht wak­ker dreigt te wor­den, her­kent het slim­me kussen de be­we­gin­gen en maakt het je kussen au­to­ma­tisch koe­ler. An­ders­om helpt het won­der­kus­sen je ook als je wél wak­ker moet wor­den: dan zet hij de tem­pe­ra­tuur iets ho­ger.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.