OOR­DEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Op tech­nisch ge­bied blijft vrij­wel al­les bij het ou­de, waar­door we ons kun­nen con­cen­tre­ren op die merk­waar­di­ge nieu­we kop­lam­pen. Het is toch een beet­je als­of Rob Trip in­eens be­sluit het 8-uur­jour­naal te pre­sen­te­ren in car­na­vals­kos­tuum. Het kop­lamp-ex­pe­ri­ment is de eni­ge uit­spat­ting die Sko­da zich per­mit­teer­de. Ver­der blijft de Oc­ta­via voor­al een oer­de­ge­lijk mo­del. Sko­da doet eens iets ge­durfds met het ui­ter­lijk ... … maar de vraag is of dat iets moois heeft op­ge­le­verd

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.