OOR­DEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Al­fa Ro­meo is op dreef met de Gi­ulia. Na de in­tro­duc­tie van het top­mo­del en het ba­sis­mo­del, wordt nu het ga­pen­de gat er­tus­sen ge­vuld met de in­druk­wek­ken­de Ve­lo­ce. Dit is de uit­voe­ring waar­bij zo­wel je hoofd als je hart over­tuigd raakt van de Gi­ulia. Laat nu de Stelvio maar ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.