OOR­DEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

De nieu­we GTC4Lus­so is de meest veel­zij­di­ge Fer­ra­ri ooit. Er pas­sen vier vol­was­se­nen in, in de stad ge­draagt hij zich ui­terst be­schaafd en dank­zij z’n vier­wiel­aan­drij­ving rijd je er in een paar uur­tjes mee naar je win­ter­sport­ver­blijf in Gstaad. Bo­ven­dien hoef je de au­to op het cir­cuit niet op de par­keer­plaats ach­ter te la­ten. De prach­ti­ge tech­niek zet het ho­ge ge­wicht van de Gran Tu­ris­mo om in pu­re snel­heid. Goed te we­ten: naast de ver­sie met V12­mo­tor (à 373.339 eu­ro) is er ook de Lus­so T met V8 tur­bom­o­tor. Die kost ‘slechts’ 296.638 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.