MERCEDES 300D (W123-SE­RIE) € 3500

Auto Review - - MARKTPLAATS -

Het zal nie­mand ver­ba­zen wan­neer een blun­der van pre­si­dent Trump het ein­de van de we­reld in­luidt, dus kun je maar be­ter goed voor­be­reid zijn. De Mercedes W123 van eind ja­ren ze­ven­tig en be­gin ja­ren tach­tig wordt ge­zien als de bes­te au­to ter we­reld en met een die­sel­mo­tor on­der de kap is hij ook nog eens on­ver­woest­baar. Er zijn fo­ra vol­ge­schre­ven met ster­ke ver­ha­len over de 300D. Vaak is de strek­king dat de 3,0-li­ter vijfcilinder door­buf­felt op twee drup­pels olie en een schiet­ge­bed­je. Vol­gens de over­le­ve­ring zijn to­ren­ho­ge ki­lo­me­ter­stan­den van vijf-, zes- of ze­ven­hon­derd­dui­zend heel nor­maal, maar de twee­de­hands­jes op Markt­plaats.nl heb­ben over het al­ge­meen ‘maar’ 200.000 tot 300.000 ki­lo­me­ter ge­lo­pen. Wij heb­ben in­te­res­se in twee vroe­ge exem­pla­ren uit 1976, want ze zijn de leef­tijd van 40 jaar ge­pas­seerd en dus we­gen­be­las­ting­vrij. Dat maakt het be­zit van een dik­ke die­sel plot­se­ling be­taal­baar. In bei­de ad­ver­ten­ties le­zen we dat de tech­niek in een goe­de staat ver­keert, maar dat de car­ros­se­rie wel wat aan­dacht kan ge­brui­ken. Het staal dat Mercedes ge­bruik­te, is nu een­maal min­der ‘on­ver­woest­baar’ dan de mo­tor. Maar een mid­dag­je met het las­ap­pa­raat doet won­de­ren. En je moet maar zo den­ken: als de bom­men val­len, maakt nie­mand zich druk over een roest­plek­je hier of daar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.