VW TOUAREG 5.0 V10 TDI € 6950

Auto Review - - MARKTPLAATS -

In veer­tien jaar tijd is de­ze nieuw 97.000 eu­ro kos­ten­de Volks­wa­gen Touareg 5.0 V10 TDI liefst 90.050 eu­ro in waar­de ge­daald. Wat over­blijft is een mee­neem­prijs van 6950 eu­ro. Daar kun je toch geen nee te­gen zeg­gen? Voor de prijs van een twee­de­hands Po­lo krijg je een 5,0-li­ter V10 TDI met 313 pk en 750 Nm. De kracht wordt via een zes­t­raps au­to­maat ver­deeld over al­le vier wie­len. Van­af de hoog ge­plaatste, met leer be­kle­de en elek­trisch ver­stel­ba­re be­stuur­ders­stoel aan­schouw je hoe het plebs zich voort­be­weegt in krak­ke­mik­ki­ge koek­blik­ken. Jij be­vindt je on­der­tus­sen in een 2424 ki­lo we­gen­de tank. Bo­ven­dien was de Touareg vijf jaar lang de pro­duc­tie­au­to met het hoog­ste kop­pel, dus dat ge­voel van su­pe­ri­o­ri­teit is vol­le­dig te­recht. De enor­me suv deelt de eer trou­wens met de Volks­wa­gen Phae­ton die le­ver­baar was met de­zelf­de mo­tor. En ja, voor 6950 eu­ro kun je ook zo’n Phae­ton ko­pen. Wat kan het le­ven toch mooi zijn als je 6950 eu­ro tot je be­schik­king hebt. Wil je ech­ter 24.000 ki­lo­me­ter op jaar­ba­sis blij­ven rij­den – net als de vo­ri­ge ei­ge­naar – dan heb je per jaar nog eens 6950 eu­ro no­dig voor brand­stof en we­gen­be­las­ting. Ja, met re­gel­ma­tig (duur) on­der­houd heeft de gi­gan­ti­sche die­sel­mo­tor een lan­ger uit­hou­dings­ver­mo­gen dan je por­te­mon­nee ...

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.