Igor Stuif­zand

Auto Review - - EERSTE PAGINA -

“Waar­bij de au­to het trou­wens niet met­een op je broeks­pij­pen heeft ge­munt: de mo­tor bouwt zijn spier­krach­ten zo ge­lei­de­lijk en be­heerst op, dat je nooit de in­druk krijgt dat de McLa­ren er met je van­door wil.” Pa­gi­na 116

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.