De ban­den van de Bu­gat­ti Chi­ron

MET EEN TOP­SNEL­HEID VAN 420 KM/H CLAIMT DE BU­GAT­TI CHI­RON DE TI­TEL ‘SNEL­STE PRO­DUC­TIE-AU­TO TER WE­RELD’. DAT VRAAGT NA­TUUR­LIJK OM EEN BIJ­ZON­DE­RE BAND, DIE BE­HAL­VE ERG DUUR OOK EX­TREEM SNEL IS.

Auto Review - - INHOUD - TEKST: BART SMAK­MAN

DE MA­TE­RI­A­LEN

El­ke band is ge­maakt van een spe­ci­aal rub­ber­meng­sel voor maxi­ma­le grip, 720 me­ter kev­lar­ve­zels en 580 me­ter po­ly­es­ter draad voor het kar­kas. De pro­fiel­diep­te is 5 mil­li­me­ter en de band gaat maxi­maal 10.000 ki­lo­me­ter mee.

DE AU­TO

De 8,0-li­ter W-mo­tor met 16 ci­lin­ders en 4 tur­bo’s ont­wik­kelt 1500 pk bij 6700 tpm en schopt het tot 1600 Nm bij 2000 tot 6000 tpm. De 1995 ki­lo we­gen­de, vier­wiel­aan­ge­dre­ven su­per­hy­per­car ver­snelt in 2,5 se­con­den naar de hon­derd en be­reikt de 300 km/h na 13,6 se­con­den. Top­snel­heid: 420 km/h. Met een prijs van ruim 3,4 mil­joen is de Chi­ron de duur­ste nieu­we au­to ooit in Ne­der­land.

DE KRACHTEN

Op top­snel­heid draai­en de ban­den 50 ron­des per se­con­de. De cen­tri­fu­ga­le krachten die daar­bij ont­staan, zijn 4000 maal de zwaar­te­kracht. Dat zorgt er­voor dat het 18,3 gram we­gen­de ven­tiel (zon­der ban­den­span­nings­con­tro­le­sys­teem) op top­snel­heid 55 ki­lo weegt.

DE SPE­CI­FI­CA­TIES

De ra­ce­ban­den van de Chi­ron zijn ont­wik­keld in sa­men­wer­king met Mi­che­lin (Pi­lot Sport Cup) en kos­ten 9250 eu­ro per stuk. De voor­ban­den heb­ben de maat 285/35 R 20, de ach­ter­ban­den zijn bre­der, plat­ter en gro­ter: 355/30 R 21. Ze kun­nen zij­waart­se krachten van 1,5 G aan. Mi­che­lin test de maxi­ma­le pres­ta­ties met ap­pa­ra­tuur die ook wordt ge­bruikt voor vlieg­tuig­ban­den. Met de­zelf­de tech­niek wer­den de ban­den van de spaceshuttle ont­wik­keld.

MET DE­ZELF­DE TECH­NIEK WER­DEN DE BAN­DEN VAN DE SPACESHUTTLE ONT­WIK­KELD.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.