Tur­bo voor de Swift

Auto Review - - COLUMN -

Ook van de nieu­we Swift le­vert Suzuki bin­nen­kort een Sport­ver­sie. Deze snel­le va­ri­ant van de B-seg­men­ter de­bu­teert op de au­to­show van Frank­furt. De Sport on­der­scheidt zich on­der meer door een iets agres­sie­ver ogen­de neus met gro­te­re lucht­hap­pers in de bum­per, en spe­ci­a­le licht­me­ta­len wie­len. Bij de au­to op de pers­fo­to’s zijn die wie­len zwart, maar ze lij­ken ons een beet­je aan de klei­ne kant. Een maatje gro­ter zou stuk­ken stoer­der staan. Bin­nen­in zor­gen di­ver­se ro­de ac­cen­ten voor een ge­zel­lig-spor­tie­ve sfeer, in de mo­tor­ruim­te wordt de toon waar­schijn­lijk ge­zet door de­zelf­de 1,4-li­ter tur­bom­o­tor als de Vi­ta­ra S on­der de kap heeft. In die au­to le­vert de viercilinder 140 pk, maar we ach­ten het niet uit­ge­slo­ten dat hij spe­ci­aal voor de Swift Sport nog iets wordt ge­kie­teld.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.