VZR Lea­se Top 10

Ma­na­ger Edition

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

1. Volks­wa­gen Ti­gu­an

1835 stuks Lea­se­prijs van­af €694,Ruim en prak­tisch

2. Volks­wa­gen Pas­sat

1447 stuks Lea­se­prijs van­af €727,Tij­de­lijk gra­tis DSG-au­to­maat

3. Au­di A4

1328 stuks Lea­se­prijs van­af €692,Ook op aard­gas le­ver­baar

4. BMW 3-se­rie

1204 stuks Lea­se­prijs van­af €740,Spor­tief rij­ple­zier

5. Spe­ci­al: Maz­da6

Sky­lea­se dri­ve uit­voe­ring Lea­se­prijs van­af €745,Com­for­ta­bel en spor­tief on­der­stel

6. Spe­ci­al: Infiniti Q50

Stan­daard zeer luxe Lea­se­prijs van­af €1090,VIP Haal- & breng­ser­vi­ce

7. Peugeot 3008

1404 stuks Lea­se­prijs van­af €632,Di­gi­taal i- cock­pit stan­daard

8. Vol­vo V90

1208 stuks Lea­se­prijs van­af €895,Adap­tie­ve crui­se con­trol

9. BMW 5-se­rie

1172 stuks Lea­se­prijs van­af €986,Dy­na­misch rij­ge­drag

10. Vol­vo V60

892 stuks Lea­se­prijs van­af €715,Stan­daard ci­ty sa­fe­ty

Op ba­sis van ver­koop­aan­tal­len za­ke­lijk af­ge­lo­pen twee kwar­ta­len. Van­af lea­se­prij­zen o.b.v. 30.000 km en 48 maan­den. On­danks het feit dat er veel zorg be­steed is aan de VZR lea­se top 10, zijn wij­zi­gin­gen voor­be­hou­den en kan VZR niet aan­spra­ke­lijk wor­den ge­steld voor even­tu­e­le fou­ten. An­de­re vol­strekt sub­jec­tie­ve re­de­nen van het VZR Pa­nel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.