OOR­DEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Mi­ni is het aan zijn stand ver­plicht om van de Coun­try­man JCW een ener­ve­ren­de au­to te ma­ken. Dat lukt aar­dig: de au­to is be­hoor­lijk snel en het sport­on­der­stel laat zich niet zo gauw van de wijs bren­gen. Bo­ven­dien is de grip dank­zij de stan­daard vier­wiel­aan­drij­ving uit­ste­kend voor el­kaar. Toch kan de au­to zijn ho­ge ge­wicht niet al­tijd ver­hul­len en is hij wat af­stan­de­lijk. En je moet maar net be­reid zijn om zo­veel geld voor deze au­to neer te tel­len … + Met een Mi­ni valt al­tijd wel lol te be­le­ven - Erg duur, voelt wat log aan

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.