OOR­DEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Niet al­les in het le­ven draait om meer ver­mo­gen. De Au­di RS 5 maakt juist in­druk met zijn enor­me hoe­veel­heid kop­pel. Het on­der­stel is om door een rin­ge­tje te ha­len en maakt van de RS 5 een van de bes­te sport­cou­pés. De ba­lans die ge­von­den wordt tus­sen dy­na­miek op boch­ti­ge we­gen en com­fort tij­dens reis­ki­lo­me­ters, is pri­ma. De zes­ci­lin­der le­vert moei­te­loos Por­sche­ach­ti­ge pres­ta­ties, maar houdt zich als je dat wilt keu­rig op de vlak­te. Maar eer­lijk is eer­lijk: we mis­sen dat heer­lij­ke ge­luid van de at­mos­fe­ri­sche V8 wel een beet­je. + Snel, dy­na­misch en toch com­for­ta­bel - Geen V8 meer

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.