OOR­DEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

De Pa­na­me­ra Tur­bo S E-Hy­brid com­bi­neert adem­be­ne­men­de pres­ta­ties met een elek­tri­sche ac­tie­ra­di­us van 50 ki­lo­me­ter en een ge­mid­deld ver­bruik van bij­na 1 op 35. Hij rijdt in al­le om­stan­dig­he­den wer­ke­lijk voor­tref­fe­lijk, op wat hin­der­lij­ke afrolgeluiden na. De hy­bri­de Pa­na­me­ra is he­laas vrien­de­lij­ker voor het mi­li­eu dan voor je por­te­mon­nee: je be­taalt er bij­na 2 ton voor.

+ Top­pres­ta­ties in com­bi­na­tie met mi­li­eu­vrien­de­lijk­heid - La­waai van de bre­de ban­den

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.