OOR­DEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Ein­de­lijk: het meest hei­ke­le punt van de Jaguar F-Ty­pe is ver­hol­pen. De prijs is ruim 27.500 eu­ro om­laag­ge­gaan. Dat be­te­kent ove­ri­gens wel dat je ge­noe­gen moet ne­men met een viercilinder tur­bom­o­tor, maar die is met zijn pres­ta­ties en lek­ke­re ge­luid be­slist een ge­noe­gen. Wij zou­den niet we­ten waar­om je de F-Ty­pe nog zou moe­ten la­ten staan. Ten­zij je lie­ver blijft dro­men van de on­be­reik­ba­re zes- en acht­ci­lin­ders ...

+ Nu voor 27.500 eu­ro min­der een F-Ty­pe, ver­scherp­te stuur­re­ac­ties

- De snel­heids­be­le­ving blijft ach­ter op de pres­ta­tie­cij­fers

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.