ZWAARTEKRACHTEN

Auto Review - - LIFESTYLE -

Als je snel kijkt, lijkt het op een fles­ope­ner. In wer­ke­lijk­heid is dit een 120 cen­ti­me­ter lang long­board; een soort ska­te­board dat ge­bruikt wordt om ra­zend­snel van heu­vels af te sje­zen. Dit exem­plaar is spe­ci­aal ont­wor­pen voor de Al­fa Ro­meo 4C en wordt in Ita­lië ge­maakt van car­bon­fi­ber en alu­mi­ni­um. Het lan­ge ska­te­board heeft ro­de ac­cen­ten en pla­ten van ge­bor­steld alu­mi­ni­um met het 4C- en Al­fa Ro­meo-lo­go. De prijs is niet mals (1471,83 eu­ro), maar hij is dan ook ge­test en goed­ge­keurd door een we­reld­kam­pi­oen die weet hoe zo’n ding werkt.

1471,83 eu­ro sto­re.al­fa­ro­meo.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.