BACK TO SCHOOL

Auto Review - - LIFESTYLE -

De één leert op­per­best in een om­ge­ving van ab­so­lu­te stil­te, ter­wijl de an­der het liefst stu­deert met een mu­ziek­je in de oren. Voor de boe­ken­wur­men van die laat­ste ca­te­go­rie is de Mo­men­tum In-Ear Wi­re­less van Senn­hei­ser een kek ap­pa­raat­je. Via blue­tooth stream je mu­ziek van­af je smartpho­ne, ta­blet of lap­top draad­loos naar de oor­dop­jes, ter­wijl de ge­luids­kwa­li­teit su­pe­ri­eur blijft. In­tus­sen zit­ten de oor­tjes door de nek­band ste­vig op hun plaats. Bij een in­ko­mend ge­sprek vi­breert het band­je, waar­na je belt zon­der dat je je te­le­foon hoeft te pak­ken. Han­dig, want die af­lei­den­de smartpho­ne kun je maar be­ter aan de kant schui­ven.

199 eu­ro www.senn­hei­ser.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.