SCHATKIST

Auto Review - - SAMENSTELLING -

Dit blik van Ford He­ri­ta­ge is een soort schatkist. Het is be­doeld om zwart goud in op te ber­gen, maar er pas­sen ook an­de­re kost­baar­he­den in. Denk bij­voor­beeld aan schroef­jes en moer­tjes van je klas­sie­ke Mustang, of het spaar­geld waar­mee je een klas­sie­ke Mustang gaat ko­pen. Aan­ge­zien het kof­fie­blik maar een tien­tje kost, kun je het ook ca­deau doen. Aan een stu­dent bij­voor­beeld, die hier zijn Ikea-be­stek in be­waart. Of aan dat neef­je van wie het speel­goed al­tijd rond­zwerft. We den­ken dan aan knik­kers, le­go of ra­ce-au­tootjes. De mul­ti-in­zet­ba­re Ford He­ri­ta­ge Cof­fee Box is le­ver­baar van­af 30 au­gus­tus.

10,90 eu­ro www.ford-lc.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.