POWERTOOLS VAN PEUGEOT

Auto Review - - LIFESTYLE - van­af 189,90 eu­ro bou­ti­que.peugeot.com

Lang voor­dat Peugeot zijn eer­ste au­to bouw­de, maak­te het Fran­se merk al ge­reed­schap. Het be­gon in 1810 met de pro­duc­tie van zaag­bla­den en sinds 1935 le­vert Peugeot elek­trisch ge­reed­schap. En dat doet het nog steeds. Re­cen­te­lijk werd de Ener­gyDrill ver­nieuwd. De draad­lo­ze boor­ma­chi­ne is com­pac­ter en ro­buus­ter dan voor­heen. Het de­sign is ge­ba­seerd op de twee­kleu­ri­ge car­ros­se­rie van de GTi en de nieu­we 3008. En net als bij au­to’s, zijn er ver­schil­len­de mo­del­len le­ver­baar: je kunt kie­zen uit 55 of 67 Nm kop­pel en er zijn klei­ne en gro­te ac­cu’s. Twee ver­sies doen ook dienst als ha­mer­boor. Te­gen meer­prijs is een rug­tas le­ver­baar waar­in je de boor en zijn ac­ces­soi­res kunt op­ber­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.