WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Hoe je het ook wendt of keert: de GT-R is 1,5 se­con­de snel­ler dan de M4. Op het cir­cuit staat dat ge­lijk aan de tijd die het duurt om een trui te brei­en of een hond te le­ren pi­a­no­spe­len. Maar hoe hard wil je daar­voor bik­ke­len? Dat hangt er­van af. Vind je af­zien leuk? Waar­voor koop je de au­to? Wel­ke au­to’s be­zit je nog meer? Ik wil dol­graag een mid­dag ploe­te­ren in de Nis­san, mits ik daar­na in een com­for­ta­be­le au­to naar huis kan rij­den. Kan dat niet, dan kies ik di­rect voor de BMW. De M4 CS is zo­veel vrien­de­lij­ker in de da­ge­lijk­se om­gang, dat de ver­ne­de­ring op het cir­cuit me niet echt deert. Bo­ven­dien klinkt hij ook nog eens mooi­er dan de GT-R. De Nis­san klinkt bij vla­gen als een hond die pi­a­no pro­beert te spe­len ...

Bart Smak­man

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.