CON­CLU­SIE

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

De BMW M4 CS wint de test met een flin­ke voor­sprong. Dat komt voor een deel dank­zij prak­ti­sche ei­gen­schap­pen zo­als de gro­te kof­fer­bak en het com­for­ta­be­le on­der­stel, maar hij scoort ook de mees­te pun­ten op het cir­cuit. De aan­drijf­lijn en de rij­ei­gen­schap­pen van de M4 zijn zo ver­bijs­te­rend goed, dat ze er in vroe­ger tij­den lof­lie­de­ren op zou­den zin­gen. Maar la­ten we niet ver­ge­ten dat de Nis­san GT-R Track Edition de snel­ste tijd neer­zet op het cir­cuit. Die over­win­ning kan de com­pro­mis­lo­ze sport­wa­gen mooi in zijn zak ste­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.