WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Peugeot doet uit­ste­ken­de za­ken met de nieu­we 3008. Je strui­kelt er nog net niet over op de weg, maar dat kan niet lang meer du­ren. Het is een zeer ge­slaag­de au­to, met een mooi de­sign (van­bin­nen al he­le­maal!), fij­ne rij­ei­gen­schap­pen, een roy­a­le uit­rus­ting en la­ge ge­bruiks­kos­ten. Wat dat aan­gaat is het op z’n minst mer­k­waar­dig te noe­men dat de nieu­we Mazda CX-5 veel min­der goed zicht­baar is in het ver­keer, want ook die au­to is erg goed ge­lukt. Dus­da­nig goed, dat ik moei­lijk een keu­ze kan ma­ken tus­sen de twee. De Peugeot is niet be­dui­dend be­ter dan de Mazda, de Mazda is niet be­dui­dend mooi­er dan de Peugeot. Zo­dat ik een munt­je op­gooi: kop voor de Peugeot, munt voor Mazda. En het is ge­wor­den ... de CX-5. Waar­mee ik dik te­vre­den ben.

Igor Stuif­zand

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.