OOR­DEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Vol­vo is gul met de V40 Bu­si­ness Sport: hij kost nau­we­lijks meer dan het in­stap­mo­del, maar je krijgt er zo­wel bij de D3 als de T4 een krach­ti­ger mo­tor én een zeer com­ple­te uit­rus­ting voor te­rug. Aan het dash­board met zijn oer­woud aan knop­pen merk je dat V40 op leef­tijd raakt. Maar daar­over moet je niet te veel zeu­ren als je net 7500 eu­ro hebt be­spaard. + Veel voor wei­nig, nog al­tijd een fijn rij­den­de au­to - Ver­ou­derd dash­board met héél veel knop­pen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.