WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Al­le au­to’s van het merk Land Rover heb­ben die on­be­taal­ba­re char­me, waar­in nog een rest­je puur­heid ver­werkt is. Ik vind het al­tijd een mooi con­trast met de (veel­al) Duit­se mer­ken, die er wel­is­waar stoer uit­zien, maar nog geen mod­der­pad kun­nen be­dwin­gen zon­der dat ze vast ko­men te zit­ten. De Land Rover Discovery roept avon­tuur op: je kunt zo een on­her­berg­zaam ge­bied in rij­den en da­gen door ri­vie­ren en over stei­le hel­lin­gen ploe­gen zon­der dat de au­to je in de steek laat. Wordt het voor mij dan de Discovery? Dat dan weer niet. Al­ler­eerst om­dat ik maar niet kan wen­nen aan de ach­ter­kant, waar­in de ken­te­ken­plaat aan­schurkt te­gen het lin­ker ach­ter­licht. In ou­de Discovery’s was het nood­zaak van­we­ge het re­ser­ve­wiel, maar nu ziet het er pot­sier­lijk uit. Maar de be­lang­rijk­ste re­den om niet voor de Discovery te kie­zen, is dat ik voor de da­ge­lijk­se rit­ten te veel con­ces­sies zou moe­ten doen ten op­zich­te van een au­to als de Vol­vo XC90. De Vol­vo laat geen spaan heel van de Land Rover op de open­ba­re weg. Bo­ven­dien speelt ook het ui­ter­lijk mee in mijn keu­ze: de XC90 is min­der avon­tuur­lijk, maar ik vind hem mooi­er en stijl­vol­ler dan de Discovery. Al­leen moet ik met die bra­ve Vol­vo nog wel een an­de­re ma­nier vin­den om eni­ge span­ning te be­le­ven.

Jaap Pe­ters

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.