CON­CLU­SIE

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Wie van Land Rover houdt, zal vro­lijk wor­den van de nieu­we Discovery. Er is nog steeds geen suv die zo­veel hang naar avon­tuur op­roept. De Discovery kan echt iets in het ter­rein, zo er­voe­ren we tij­dens de in­tro­duc­tie, en is ide­aal om gro­te paar­den­trai­lers of ca­ra­vans te trek­ken. De ba­ga­ge­ruim­te is enorm, het aan­han­ger­ge­wicht van 3,5 ton on­o­ver­trof­fen. Voor da­ge­lijks ge­bruik is hij veel be­ter ge­schikt dan zijn voor­gan­ger: hij is snel­ler en com­for­ta­be­ler. Maar de Vol­vo XC90 heeft in ve­le vergelijkende tests al la­ten zien hoe goed hij is – mis­schien zelfs wel de bes­te van de klas. Ook nu is het weer im­po­sant wat de meet­ge­ge­vens la­ten zien. De rem­waar­den zijn top en de mo­tor le­vert niet al­leen vlot­te­re pres­ta­ties, maar is ook zui­ni­ger dan die van de Discovery. Bo­ven­dien is het veer­com­fort be­ter voor el­kaar. Hoe­wel de Land Rover be­slist geen slech­te au­to is, is de XC90 ge­woon be­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.