CON­CLU­SIE

Auto Review - - VZR -

Als je lea­se­au­to na een on­ge­luk to­tal loss wordt ver­klaard en je een ver­van­gen­de au­to uit een ho­ger bij­tel­lings­ta­rief krijgt, is het mo­ge­lijk om de ex­tra kos­ten ver­goed te krij­gen. De scha­de moet dan wel ver­oor­zaakt zijn door te­gen­par­tij. Diens ver­ze­ke­ring moet de kos­ten ver­goe­den voor de duur van het lea­se­con­tract. Als je zelf met zo’n si­tu­a­tie te ma­ken krijgt, hel­pen de VZR-spe­ci­a­lis­ten je graag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.