TOYO­TA IQ

€ 4900

Auto Review - - VZR -

Als al­ter­na­tief voor de Smart Fort­wo pre­sen­teer­de Toyo­ta in 2009 de iQ. An­ders dan zijn con­cur­rent be­schik­te de Ja­pan­ner wel over een ach­ter­bank en kon je in nood­ge­val­len twee ach­ter­pas­sa­giers mee­ne­men. Eén van hen moest dan wel van de ba­by­zit­jes­leef­tijd zijn, want ach­ter de be­stuur­ders­stoel was de been­ruim­te nul. Ook de zit­plaats ach­ter de bij­rij­der is geen lot uit de loterij, maar tij­dens rit­jes tus­sen thuis en de ba­sis­school kan het best. Toyo­ta zelf sprak van een 3+1-zit­ter en dat dekt de la­ding pri­ma. Al­leen moet je met 3+1 man aan boord geen bood­schap­pen wil­len doen, ten­zij je al­leen een half­je bruin en een pak­je mar­ga­ri­ne no­dig hebt. Ga je in je een­tje of met twee man op pad, dan kun je 395 li­ter aan le­vens­mid­de­len in­slaan. Dank­zij de ach­ter­ruit-air­bag heb­ben even­tu­e­le ach­ter­pas­sa­giers bij een on­ver­hoop­te aan­rij­ding van ach­te­ren kans om te over­le­ven. Hoe­wel de pres­ta­ties van de iQ niet im­po­ne­ren, hoef je de snel­weg niet per se te mij­den, maar de stad is hét do­mein van Toyo­ta’s slim­me­rik. Dank­zij de leng­te van nog geen drie me­ter en de ul­tra­klei­ne draai­cir­kel (7,8 m) is geen par­keer­gaatje te klein en geen steeg te smal. De weg­lig­ging is ver­ras­send vol­was­sen en het veer­com­fort is niet eens spar­taans. Nieuw was de iQ veel duur­der dan de (vier­per­soons) Ay­go, als oc­ca­si­on heeft de iQ een veel ster­ke­re con­cur­ren­tie­po­si­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.