Jaap Pe­ters

Auto Review - - VOORWOORD -

“Voor on­ze proef­rit met de E-Pa­ce kie­zen we het top­mo­del: de P300. We kun­nen de pr-da­me van Ja­gu­ar wel zoe­nen als ze ver­telt waar P300 voor staat: P voor Petrol, 300 voor het aan­tal pk’s.” Pa­gi­na 36

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.