GRO­TE BAK, MOOI VER­PAKT

Auto Review - - NIEUWS -

De nieu­we Au­di A6 Avant heeft een laad­vo­lu­me van 565 tot 1680 li­ter. Dat is niet mis, maar daar­mee laat hij de ti­tel ‘Groot­ste Bak van het Land’ wel voor wat het is. Er zijn gro­te­re sta­ti­on­wa­gons in de ho­ge­re mid­den­klas­se, en dat is pri­ma. Bij Au­di ver­schuift de fo­cus steeds meer rich­ting het de­sign. In de juis­te ver­pak­king is prak­tisch nut nóg mooi­er. Wat op­valt bij de nieu­we Au­di A6 Avant, is hoe plat de ach­ter­ruit ligt. De auto laat bij­na de tij­den her­le­ven van de eer­ste Au­di’s 100 Avant, die meer fast­back wa­ren dan sta­ti­on­wa­gon. Naast een mooie jas en een gro­te ba­ga­ge­ruim­te, biedt de nieu­we A6 Avant al­les was de jong­ste Li­mou­si­ne ook al te bie­den had. In het dash­board zijn twee HD tou­chs­creens ver­werkt, waar­mee al­le be­lang­rij­ke func­ties be­diend wor­den en al­le zin­vol­le in­for­ma­tie krijg je voor­ge­scho­teld door de fu­tu­ris­ti­sche Au­di Virtual Cock­pit – als je daar ex­tra geld voor over hebt. Voor­als­nog is de A6 Avant te be­stel­len met een drie­li­ter V6-tur­bo­die­sel, naar be­hoef­te met 231 of met 286 pk. Qu­at­tro-vier­wiel­aan­drij­ving en een au­to­ma­ti­sche Tip­tro­ni­c­au­to­maat zijn stan­daard. Ook daar­voor dient be­taald te wor­den: prij­zen be­gin­nen bij 77.145 eu­ro. Maar geen nood: klei­ne­re mo­to­ren ko­men van­zelf, dus de in­stap­prij­zen gaan nog om­laag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.