WIKKEN & WE­GEN

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Met ne­gen auto’s wordt na­tuur­lijk niet de vol­le­di­ge com­pac­te mid­den­klas­se in de­ze test be­licht. Ge­lief­de mo­del­len als de Re­nault Mé­ga­ne, de Maz­da3 en de Peu­ge­ot 308 doen niet mee, ter­wijl nieu­we­lin­gen als de ver­se Ford Fo­cus (zie pa­gi­na 40) en de Kia Ceed (pag. 66) pas la­ter aan bod ko­men. De keu­ze is reu­ze in het zo­ge­naam­de Golf-segment en dat maakt het niet een­vou­dig een knoop door te hak­ken. Al­hoe­wel al­le elektronische snuf­jes aan boord van de Mer­ce­des A-klasse wel mee­hel­pen in het ma­ken van een keu­ze. Het fu­tu­ris­ti­sche interieur met zijn gro­te beeld­scher­men is el­ke keer weer een ver­a­de­ming, wan­neer je in­stapt. En als je om een praatje ver­le­gen zit, roep je “Hey Mer­ce­des!” Ik snap dat de A op het ge­bied van ruim­te en prijs niet de bes­te is, en even­min op het ge­bied van rij­ei­gen­schap­pen, maar hij heeft een heer­lij­ke mo­tor en doet op com­fort­ge­bied mee om de hoofd­prij­zen. Doe mij maar de Mer­ce­des A-klasse, als geld geen rol hoeft te spe­len. Mak­ke­lij­ker hoeft het niet te zijn.

De keu­ze is reu­ze in het zo­ge­naam­de Golf-segment en dat maakt het nog niet een­vou­dig een knoop door te hak­ken.

Igor Stuif­zand

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.