FORD FO­CUS

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

We wil­len geen se­con­de mis­sen van de zo­mer­se tem­pe­ra­tu­ren, dus we ge­ven de dea­ler een sim­pe­le be­stel­ling door: doe ons het goed­koop­ste mo­del met crui­se­con­trol, licht­me­ta­len wie­len en een vro­lijk lak­kleur­tje. Blauw, rood, maakt niet uit, als de auto maar niet grijs is. En ui­ter­aard wil­len we air­co. Dat zal wel stan­daard zijn in de­ze prijs­klas­se, al weet je maar nooit. Bij de Ford­dea­ler zijn we snel klaar: de ba­sis­ver­sie heeft air­con­di­ti­o­ning en staat op licht­me­taal. Dan nog 120 eu­ro voor crui­se­con­trol en 200 eu­ro voor Ra­ce Red-lak en we kun­nen te­rug naar het strand.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.