OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

On­danks al­le ver­fij­nin­gen ge­draagt de Wrang­ler zich op as­falt nog al­tijd een beet­je als een ou­der­ling op een nu­dis­ten­par­ty; on­wen­nig. Hij doet z’n best en hij komt de tijd wel door, maar is blij als hij z’n ei­gen ver­trouw­de om­ge­ving weer be­treedt. Zoek met de Wrang­ler het ter­rein op – en dan heb­ben we het niet over een lul­lig zand­paad­je – en hij is als een vis in het wa­ter. Het blijft dan ook voor­al een lief­heb­bers­au­to, met een ge­heel ei­gen re­pu­ta­tie en uit­stra­ling.

+ Stoe­re looks, on­ge­ken­de ter­rein­pres­ta­ties, vier­deurs biedt suv-ruim­te

- Mist ver­fij­ning op as­falt, twee­deurs is krap

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.