OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

De Ko­na met ben­zi­ne­mo­tor is een van de bes­te com­pac­te suv’s in zijn klasse. Maar als je 39.195 eu­ro be­taalt voor de elek­tri­sche ver­sie, ver­lang je meer ruim­te, com­fort en een be­ter weg­ge­drag dan de com­pac­te suv mo­ge­lij­ker­wijs kan bie­den. Even­goed zijn de ac­tie­ra­di­us, de ac­ce­le­ra­tie en de vei­lig­heids­uit­rus­ting in­druk­wek­kend. Veel elek­tri­sche ki­lo­me­ters voor je geld Je le­vert in op rij­ge­drag, luxe en com­fort

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.