OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

De Rif­ter wil niet de mooi­ste van de klas zijn, maar wel de meest prak­ti­sche. Met zijn no-non­sen­se ui­ter­lijk en zijn tal­lo­ze op­berg­mo­ge­lijk­he­den is het de ide­a­le auto voor men­sen die een func­ti­o­ne­le auto wil­len en niets min­der. Elek­tri­sche fiets op de fiet­sen­dra­ger, bam­me­tjes in het ge­koel­de dash­board­kast­je, wind­jacks in het op­berg­vak bo­ven je hoofd en de we­reld ligt aan je voe­ten. Al die op­berg­mo­ge­lijk­he­den Komt pas vol­gend jaar

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.