CON­CLU­SIE

Auto Review - - VERGELIJKENDE TEST -

Al­le nieu­we auto’s uit­stoot­vrij in 2030 – bij Nis­san zul­len ze wel gnif­fe­len. Het merk lan­ceer­de de eer­ste Le­af in 2010 en heeft on­der­tus­sen acht jaar er­va­ring met elek­trisch rij­den. Nu neemt de twee­de ge­ne­ra­tie Le­af het stok­je over. Het nieu­we mo­del ziet er mo­dern uit, heeft een for­se ac­cu en is le­ver­baar met veel vei­lig­heids­sys­te­men. Met de Le­af zul­len veel ge­zin­nen in 2018 al pri­ma uit de voe­ten kun­nen. Hij ein­digt op een res­pec­ta­be­le twee­de plaats. De Opel Am­pe­ra-e heeft de groot­ste ac­tie­ra­di­us en voor som­mi­gen zal dat re­den ge­noeg zijn om hem te ver­kie­zen bo­ven de an­de­re auto’s in de test. Maar als je het niet erg vindt om een keer va­ker te stop­pen voor een laad­ses­sie, dan heb je aan de Nis­san Le­af of Volks­wa­gen e-Golf een be­te­re auto. De e-Golf lijkt niet al­leen op de nor­ma­le Golf, hij biedt ook veel van zijn voor­de­len. Dus met het veercomfort, de be­die­ning, het zit­com­fort, het ruim­te­aan­bod en de af­wer­king zit het al­le­maal meer dan goed. Bo­ven­dien is hij in ver­hou­ding tot de rest niet schrik­ba­rend duur en is de stan­daard­uit­rus­ting om­vang­rijk. De even fas­ci­ne­ren­de als ei­gen­zin­ni­ge BMW i3s en de sym­pa­thie­ke, rui­me en iet­wat ver­ou­der­de Kia Soul EV kun­nen niet op­bok­sen te­gen de an­de­re drie en wor­den vier­de en vijf­de.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.