De nieu­we Mer­ce­des A-klasse zit tjok­vol mo­der­ne sys­te­men. Maar is-ie hier­door ook de bes­te in zijn klasse?

Auto Review - - INHOUD - Tekst: Paul Eng­lert, Car­sten van Zan­ten, Igor Stuif­zand · Fo­to’s: Da­nie­la Loof, Zbig­niew Ma­zar

Over gloei­en­de ko­len lo­pen, een ta­toe­a­ge la­ten zet­ten of uit een vlieg­tuig sprin­gen – men­sen doen soms de zotste din­gen om hun gren­zen te ver­leg­gen. Om aan te to­nen dat hij zich­zelf heeft over­trof­fen, maakt de nieu­we Mer­ce­des A-klasse het zich nog veel moei­lij­ker. In de­ze vergelijkende test neemt hij het op te­gen acht ij­zer­ster­ke con­cur­ren­ten.

Opel Astra 1.4 Tur­bo BMW 118i Sko­da Oc­ta­via 1.5 TSI Mi­ni Coo­per Club­man

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.