OORDEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

De 488 Pis­ta be­li­chaamt al­les waar Fer­ra­ri voor staat: maxi­ma­le per­for­man­ce, emo­tie en ex­clu­si­vi­teit. De mees­te in­druk maakt hij met het ge­mak waar­mee hij zich op de li­miet laat rij­den. De­ze su­per­sport­wa­gen be­na­dert de per­fec­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.