MI­LI­EU/KOS­TEN

Auto Review - - REPORTAGE -

Je ziet de bui al han­gen: In­sig­nia GSi met to­ren­ho­ge BPM. Dit is het teston­der­deel waar­op we voor de zo­veel­ste keer over­we­gen om naar Bel­gië of Duits­land te ver­hui­zen. Of elk an­der land waar een CO2-uit­stoot van 188 g/km niet door de over­heid wordt ge­straft met een ader­la­ting. Als je de Opel In­sig­nia Sports Tou­rer GSi koopt, en dit is geen grap, gaat er meer geld naar de Ne­der­land­se over­heid dan naar Opel zelf. Aan­zien­lijk meer zelfs. De au­to kost 74.999 eu­ro, ter­wijl hij voor pak­weg 32 mil­le van de band rolt. Dat is trou­wens 2000 eu­ro min­der dan de net­to­prijs van de BMW 320d xDri­ve Tou­ring. Voor 55.847 eu­ro wis­selt de BMW met 136 gram CO2 van ei­ge­naar. Wat ver­vol­gens ook niet helpt, zijn de ho­ge­re brand­stof­kos­ten van de Opel, het duur­de­re on­der­houd en zijn min­der flo­ris­san­te af­schrij­ving. De ver­ze­ke­rings­pre­mie en de we­gen­be­las­ting val­len ook iets ho­ger uit dan bij de BMW, maar dat doet er vast niet meer toe. De en­ke­ling die zijn zin­nen heeft ge­zet op de In­sig­nia GSi be­taalt nu een­maal de ab­so­lu­te hoofd­prijs. Ten­zij hij in Bel­gië woont, daar kos­ten de In­sig­nia en de 3-se­rie even­veel.

De rem­waar­den van de In­sig­nia GSi lig­gen op Por­sche-ni­veau.

De kofferbak van de BMW (495 tot 1500 li­ter) is in al­le op­zich­ten klei­ner. Een in­houd van 560 tot 1665 li­ter. Spul­len van 2 me­ter lang zijn geen pro­bleem in de Opel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.