GEREVISEERDE RAN­GE ROVER

Auto Review - - NIEUWS -

Land Rover ver­be­ter­de de Ran­ge Rover. Niks groot­scha­ligs hoor, de mo­di­fi­ca­ties zijn op de vin­gers van een hand te tel­len, maar we wil­len ze toch even ver­mel­den. Zo blijft de adap­tie­ve crui­se­con­trol nu ac­tief tot stil­stand en krijgt de SDV8 een acht­traps au­to­maat. Be­lang­rijk­ste nieuws is de SDV6, die de TDV6 ver­vangt. Het ver­mo­gen van de zes­ci­lin­der tur­bo­die­sel be­draagt 275 pk, het kop­pel 625 Nm. Dat is 17 pk en 25 pk meer dan voor­heen. Prij­zen van de Ran­ge Rover SDV8 be­gin­nen bij 149.260 eu­ro, de ver­sie met lan­ge wiel­ba­sis is er van­af 163.620 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.