OOR­DEEL

Auto Review - - NIEUWS -

Mer­ce­des heeft de C-klas­se tact­vol on­der han­den ge­no­men. Nieu­we tech­niek maakt de chi­que mid­den­klas­ser mo­der­ner, ge­a­van­ceer­der en com­for­ta­be­ler. Dank­zij de rij­sys­te­men uit de duur­de­re mo­del­len, de nieu­we mo­tor met EQ Boost en het bij­ge­pun­te in­te­ri­eur kan de C er weer een paar jaar te­gen­aan. Het is al­leen wel suf dat de dub­be­le dis­plays van de nieu­we A-klas­se ont­bre­ken. Weer he­le­maal bij de tijd dank­zij mo­der­ne tech­niek … … af­ge­zien van de dis­plays; die zijn mooi­er in de A-klas­se

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.