OOR­DEEL

Auto Review - - RIJ-IMPRESSIE -

Dank­zij Maz­da’s ont­zag voor de Duit­se mer­ken zijn de 6 Se­dan en Sport­back op zo­veel pun­ten bij­ge­schaafd dat de klant spek­ko­per is. Hij krijgt een krach­tig, sier­lijk de­sign en een prach­tig in­te­ri­eur (voor­al in Sig­na­tu­re-uit­voe­ring), ge­com­bi­neerd met een puik on­der­stel, nauw­keu­ri­ge be­stu­ring en een soe­pe­le hand­bak. De op­ti­o­ne­le au­to­maat scha­kelt wel wat traag. + Smoelt goed, rijdt goed - Tra­ge au­to­maat

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.