BYE, BYE BEETLE

Auto Review - - NIEUWS -

De oer-Ke­ver van Volks­wa­gen was 65 jaar in pro­duc­tie en wist ruim 21,5 mil­joen ko­pers te vin­den. Zijn re­tro op­vol­gers ver­ging het iets min­der flo­ris­sant. De in 1998 aan­van­ke­lijk en­thou­si­ast ont­van­gen New Beetle gaf de pijp na 13 jaar aan Maar­ten. In 2019 gooit ook de hui­di­ge Beetle de hand­doek in de ring. In Ne­der­land kon­den Beetle-lief­heb­bers so­wie­so al­leen nog maar voor­raad­mo­del­len ko­pen. Maar van­af vol­gend jaar is het de­fi­ni­tief over en uit. Ten af­scheid gaat Volks­wa­gen nog wel een spe­ci­a­le Beetle Fi­nal Edi­ti­on bou­wen, met wat ex­tra re­tro ele­ment­jes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.