ITALIAANS DELTA-PLAN

Auto Review - - NIEUWS -

De Lan­cia Delta HF In­te­gra­le – wie kent hem niet? Van de­ze sen­sa­ti­o­ne­le ral­ly­au­to uit de ja­ren 80 ver­scheen on­langs een fraaie re­ma­ke on­der de naam Lan­cia Delta Fu­tu­ris­ta. De au­to heeft 330 pk en wordt ge­bouwd door het Ita­li­aan­se be­drijf Au­to­mo­bi­li Amos. Dit wordt ge­rund door voor­ma­lig ral­ly­cou­reur Eu­ge­nio Amos. Met de Delta Fu­tu­ris­ta wil Amos dui­de­lijk ma­ken dat hij ge­noeg heeft van het ‘dic­taat van de wind­tun­nel’. Wie ook in is voor een ‘rau­we, eer­lij­ke au­to’ én 300.000 eu­ro heeft lig­gen, mag één van de 20 Fu­tu­ris­ta’s be­stel­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.