WHAT’S INEXT?

Auto Review - - NIEUWS -

De i3 en i8 ken­nen we in­mid­dels al even. Maar hoe ziet BMW de toe­komst van elek­tri­sche mo­bi­li­teit? De Vi­si­on iNext zou wel eens een voor­bo­de kun­nen zijn op wat BMW in de au­to­no­me elek­tri­sche pijp­lijn heeft zit­ten. De gro­te Sports Ac­ti­vi­ty Ve­hi­cle is om de in­zit­ten­den ge­bouwd; het in­te­ri­eur moet een plek zijn waar je je graag be­vindt en waar je ge­heel tot rust komt. Zo is in het mid­den van het in­te­ri­eur een kof­fie­ta­fel met kris­tal­len voet en hou­ten blad ge­plaatst, en zijn in de be­kle­ding leds ver­werkt die op­lich­ten als je bij­voor­beeld met een hand­ge­baar het vo­lu­me van de au­dio-in­stal­la­tie wilt aan­pas­sen. Of we dit al­le­maal nog eens te­rug gaan zien in de elek­tri­sche pro­duc­tie­mo­del­len van BMW, is kof­fie­dik kij­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.